Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Hiện nay, Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Thuế Việt Nam đang tìm kiếm và tuyển dụng các ứng viên có năng lực, nhiệt tình và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP

Hiện nay, Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Thuế Việt Nam đang tuyển sinh viên đại học thực tập các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán và Kiểm toán.