Dịch vụ

Tư vấn tài chính và Quản lý doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính và quản lý doanh nghiệp bao gồm: 

  • Tư vấn huy động vốn; Tư vấn doanh nghiệp
  • Soát xét toàn diện hoạt động doanh nghiệp
  • Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
  • Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp
  • Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
  • Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.

Các tổ chức doanh nghiệp thành đạt thường rà soát hoạt động của họ để nâng cao hiệu quả và nắm bắt cơ hội.

Các nhà lãnh đạo kinh doanh và lãnh đạo chính phủ thường chú trọng vào các yếu tố chi phối giá trị như:

  • Thu thập thông tin chính xác để làm chủ và thấu hiểu hoạt động kinh doanh;
  • Điều khiển tính phức hợp của doanh nghiệp và thực hiện các thay đổi cơ cấu cần thiết;
  • Chú trọng hiệu quả hoạt  động bền vững;
  • Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hỗ trợ các tổ chức hiểu được các động lực quan trọng nhất chi phối giá trị của họ và phối hợp với họđể cải thiện hiệu quả hoạt  động.

Chúng tôi kết hợp năng lực kỹ thuật cao với kinh nghiệm thích hợp về các ngành nghề kinh doanh để đưa ra ý kiến tư vấn sát với thực tiễn. Khách hàng cũng có thể tận dụng được các nguồn lực lớn trên toàn quốc của ATVIETNAM.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ Hiệu quả hoạt động và Công nghệ của chúng tôi, xin vui lòng truy cập: ATVN.VN