Dịch vụ

Kiểm toán xây dựng cơ bản

Mục đích: 

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thông qua việc kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán đưa ra ý kiến, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo, có phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không.

Mục tiêu: 

Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không. Từ đó giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trên các khía cạnh trọng yếu hay không.

Lập báo cáo kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và trao đổi thông tin theo quy định của Chuẩn mực này và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có liên quan, phù hợp với các phát hiện của kiểm toán viên.

Kinh nghiệm: 

Nhân sự của ATVIETNAM bao gồm các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng kiểm toán lớn tại Việt Nam. Chúng tôi đã từng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cho hơn 400 công trình lớn như: 

  • Công trình BOT Cầu Phú Mỹ
  • Công trình Nạo Vét Luồng Soài Rạp
  • Công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Nội chính Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
  • Công trình Trụ sở làm việc của Công an TP. Hồ Chí Minh
  • Công trình Nhà làm việc của Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
  • Công trình Nâng cấp mở rộng đường Trần Não, quận 2, TP. Hồ Chí Minh; Vv…

Hãy liên hệ với Chúng tôi, ATVIETNAM hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!