Dịch vụ

Kế toán doanh nghiệp

Tất cả các tổ chức thường gặp phải các vấn đề khó khăn về báo cáo tài chính, kế toán và môi trường kinh tế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt.

Các tổ chức thường lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực khi cố gắng tự giải quyết các vấn đề này.

Các nhà tư vấn chuyên nghiệp có thể loại bỏ hầu hết tình trạng thiếu chắc chắn và nhầm lẫn xung quanh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và các thông lệ báo cáo, và giúp khách hàng đạt được những kết quả kinh doanh mong muốn.

Dịch vụ kế toán bao gồm: 

  • Ghi sổ kế toán
  • Lập báo cáo tài chính
  • Soát xét công tác kế toán, hệ thống kế toán.

ATVIETNAM hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Bộ phận Kiểm toán của ATVIETNAM có lợi thế tốt nhất trong việc hỗ trợ khách hàng xử lý các thách thức về kế toán và báo cáo tài chính.

ATVIETNAM có các nguồn lực và năng lực chuyên môn nổi bật về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. 

Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

  • Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp về báo cáo tài chính, các hệ thống và các thách thức trong hoạt động kế toán.
  • Cập nhật thông tin về việc ban hành và diễn giải các chuẩn mực kế toán quốc gia và quốc tế mới và hiện hành.
  • Hỗ trợ hoạt động kế toán để phục vụ hoạt động rà soát đặc biệt và thực hiện các nghĩa vụ thuế.
  • Biệt phái các nhân viên của ATVIETNAM với kỹ năng kế toán, tài chính phù hợp đến làm việc dưới sự giám sát của khách hàng.

ATVIETNAM rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.